Østre Kirkegårds kapel

Roskilde Kapel-Krematorium blev taget i brug i april 1961. Arkitekt Henning Larsen stod

for byggeriet. Kapel-krematoriet blev en nyskabning, idet Henning Larsen evnede på det

funktionelle plan at skabe sammenhænge mellem kapelsalen og de tekniske rum, ligesom han gennem bygningens udformning og materialevalg skabte en lille arkitek-tonisk perle.

 

Bykort med kapel

Se hvor Østre kirkegårds kapel og de mulige parkeringspladser ligger.

Kapelsal

Venterum

Kistegravsted hvor gravstedet er etableret som en lille have med bænk